Gezamenlijke belangen!

Zakelijke kwesties

Ben je in een conflict beland met je samenwerkingspartner(s) of een externe partij? Komen jullie er samen even niet meer uit? Erger nog, lijdt de business eronder? Geen paniek, er gloort weer licht aan de horizon! Vele anderen gingen je voor. Het is zelfs een maatschappelijke trend te noemen. Namelijk de gang naar de mediator.

Mediation is inmiddels onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Er zijn wetsvoorstellen over ingediend en er heeft debat over plaatsgevonden. Wanneer je als ondernemers of zakenpartners een geschil met elkaar hebt, zul je straks aan de rechter eerst moeten uitleggen of jullie mediation al geprobeerd hebben om je conflict op te lossen.

Mijn ervaring? Vroegtijdige aandacht voor het conflict leidt tot constructieve oplossingen. Creatieve oplossingen die jullie zelf bedenken. Geen tussenkomst van een derde partij met lange doorlooptijden en een onzekere uitkomst. Verstevig de basis voor jullie toekomstige samenwerking en ga op korte termijn het gesprek aan onder begeleiding van een senior mediator met ervaring in het bedrijfsleven.

Arbeidsconflicten

De mensen in je organisatie zijn je kapitaal. Dat kapitaal wil je natuurlijk het liefst behouden. Ook in tijden van verandering. Maar, hoe krijg je je mensen mee in verandering? Hoe maak je samen de omslag voor toekomstige samenwerking? Want medewerkers die lekker in hun vel zitten, zullen zich eerder committeren aan het gezamenlijke doel van de organisatie. Het creëren van een balans tussen enerzijds de persoonlijke interesses en drijfveren van mensen en anderzijds het gezamenlijke doel is dus van wezenlijk belang. Maar ook, hoe zorg je er voor dat eventueel vertrekkende medewerkers je organisatie op een plezierige manier verlaten? Van die (ex)medewerkers wil je graag op een zorgvuldige en prettige manier afscheid nemen. Jullie gezamenlijke belang naar de toekomst is immers gelijk. Je wilt elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken, je weet nooit waar of wanneer je elkaar nog eens tegen zult komen. Mediation kan hierbij helpen. Het is een constructieve manier om passies van mensen passend te maken bij het organisatiebelang. Maar net zo goed kan mediation zorgen voor een respectvolle uittreding van personeel.

Schakel de MfN-registermediator van MGM Mediation in bij bijvoorbeeld

  • zakelijke kwesties
  • samenwerkingsproblemen
  • re-integratietrajecten
  • conflicten binnen teams of tussen collega’s
  • ontslagprocedures
  • vertrouwenskwesties
  • medewerkers(on)tevredenheid

Om mediator te kunnen worden heb ik eerst de basisopleiding tot MfN-registermediator afgerond en daarna de specialisatieopleiding tot arbeidsmediator gevolgd. Ik ben zelfstandig werkzaam als MfN-registermediator en aangesloten bij de Mediators federatie Nederland.

Zie ook www.mgmmediation.nl